Symbol_forside_2

Telemark Museum Profilmanual

Profilmanualen skal sørge for at identiteten ivaretas og den grafiske profilen blir brukt på korrekt måte, ved hjelp av retningslinjer og maler.

Logo

Hovedlogoene til Telemark Museum representerer de ulike avdelingene hvor hver logo er bygd opp av samme symbol og typersnitt. For å differensiere avdelingene har alle fått sin fargepalett. Symbolet er venstrestilt for typografien, og skal derfor ikke plasseres andre steder rundt/ved logoen. Primært skal de positive brukes i sine originalfarger, men på mørke bakgrunner skal hvit, negativ versjon brukes. Husk god kontrast mellom logofarge og bakgrunn. Sort versjon kan brukes etter behov når ikke originalfargene kan tas i bruk.

Det skal alltid være godt med luft rundt logoen - minimum 1/2 x høyden av symbolet.

TelemarkMuseum-Positiv
TelemarkMuseum-negativ

Logopakke er tilgjengelig i filformatene EPS, PDF PNG og SVG, i fargene CMYK, RGB, SORT og HVIT.

Bekkeparken-Positiv
Bekkeparken-Negativ

Logopakke er tilgjengelig i filformatene EPS, PDF PNG og SVG, i fargene CMYK, RGB, SORT og HVIT.

Kittelsenhuset-Positiv
Kittelsenhuset-Negativ

Logopakke er tilgjengelig i filformatene EPS, PDF PNG og SVG, i fargene CMYK, RGB, SORT og HVIT.

Ulefos-Herregaard-Positiv
Ulefos-Hovedgaard-Positiv

Logopakke er tilgjengelig i filformatene EPS, PDF PNG og SVG, i fargene CMYK, RGB, SORT og HVIT.

Henrik-ibsen-museum-Postivi-NY
Henrik-ibsen-museum-Negativ-NY

Logopakke er tilgjengelig i filformatene EPS, PDF PNG og SVG, i fargene CMYK, RGB, SORT og HVIT.

Porselensmuseet-Positiv
Porselensmuseet-Negativ

Logopakke er tilgjengelig i filformatene EPS, PDF PNG og SVG, i fargene CMYK, RGB, SORT og HVIT.

Sekundær logo - Brekkeparken

Brekkeparken har en sekundær logo hvor symbolet står midtstilt over typesnittet.
Denne skal bare bukes når ikke primær logo kan brukes.

Det skal alltid være godt med luft rundt logoen - minimum 1/2 x høyden av symbolet.

Bekkeparken-Positiv-Sekundær
Bekkeparken-Negativ-Sekundær

Logopakke er tilgjengelig i filformatene EPS, PDF PNG og SVG, i fargene CMYK, RGB, SORT og HVIT.

Symbol

Symbolet skal bare brukes på flater som en slags gjenkjennings element på telemark museums egne flater. Den skal aldri stå som logo alene.

Kan brukes som f.eks på kjøretøy dekor, ulike trykk flater, sosiale medier - profilbilde ol.

Symboler-Positiv
Symboler-Negativ

Mønster

Mønsteret består av symbolet som er repetert diagonalt. Hver avdeling har fått sitt eget mønster med fargene som representerer sin avdeling. Mønsteret skal brukes som et ekstra element på flater som trenger det lille ekstra. Kan brukes både i 100% opasitet farge, eller ulike prosentgrad av opasiteten.

På farget bakgrunner kan hvit brukes og i visse tilfeller hvit og og enten lys eller mørk variant av avdelings fargen, kommer an på bakgrunnens farge.

alle_monster

Typografi

Typografi er en viktig del av den visuelle profilen. Telemark Museum skal fremstå som spennende og dynamisk/endringsvillig, samtidig som å ta vare på det tradisjonelle og vise frem den kunnskapen museene sitter på. Barlow og Barlow Condensed er i samme familie, og funker både bra sammen og enkeltvis, samtidig fremstå slik Telemark Museum ønsker.

Barlow Condensed skal brukes i titler, og kan også brukes i små/korte sitater/setninger.
Dette er en google font og kan lastes ned gratis via linken under.

Barlow skal primært brukes til brødtekster og funker like godt på trykk som på web.

Source sans er en google font og kan lastes ned gratis (se link under) Derfor kan denne brukes i all materiell, inkludert Powerpoint.  Men hvis dette ikke lar seg gjøre på stasjonære materiale, så skal Calibri tas i bruk. Dette er en systemfont som de fleste mac'er og pc'er har installert.

Barlow Condensed

Barlow-condesed-1
Barlow-condesed-2

Garamond - Serif font
Når ikke barlow kan brukes i mengde-tekster så skal Garamond brukes. Garamond er en serif font som står godt og er god på lesbarhet. Mange har denne allerede som en system font, men om du ikke har tilgang på denne kan den lastes ned via google fonts.

Farger

Profile består av 12 fargene, hvor hver avdeling har vær sin fargepalett:
Telemark Museum: Plomme - Lys og mørk
Porselens museet: Blå - Lys og Mørk
Brekkeparken: Grønn: Lys og Mørk
Kittelsen huset: Gul - Mørk og Lys
Henrik Ibsen museum: Rød - Mørk og lys
Ulefos Hovedgaard: Sjøblå: Mørk og lys

De mørke egner seg godt til å brukes som bakgrunnsfarger, mens de lyse kan brukes mer til detaljer.

PMS: 7454 C
CMYK: 63-30-4-2
RGB: 95-143-180
HEX: #5F8FB4

PMS: 541 C
CMYK: 100-61-0-43
RGB: 0-60-113
HEX: #003C71

PMS: 5777 C
CMYK: 30-16-60-11
RGB: 162-165-104
HEX: #A2A568

PMS: 5747 C
CMYK: 39-19-96-76
RGB: 61-68-30
HEX: #3D441E

PMS: 7407 C
CMYK: 8-29-71-9
RGB: 203-160-82
HEX: #CBA052

PMS: 7575 C
CMYK: 15-48-81-43
RGB: 131-93-50
HEX: #835D32

PMS: 5215 C
CMYK: 27-38-12-3
RGB: 175-149-166
HEX: #AF95A6

PMS: 5185 C
CMYK: 57-82-30-59
RGB: 74-48-65
HEX: #4A3041

PMS: 7522 C
CMYK: 8-60-57-17
RGB: 180-106-85
HEX: #B46A55

PMS: 1815 C
CMYK: 2-97-72-52
RGB: 124-38-41
HEX: #7C2629

PMS: 557 C
CMYK: 48-10-36-3
RGB: 133-176-154
HEX: #85B09A

PMS: 323 C
CMYK: 100-0-41-51
RGB: 0-95-97
HEX: #005F61

Maler

Visittkort

Her vises mal for visittkort i størrelse 90 x 50 mm. Forsiden skal ha den mørkefargen i paletten som bakgrunn, i dette tilfelle Telemark museus mørke "plomme" farge hvor logo blir sentrert i hvitt. Baksiden skal være hvit med utsnitt av mønsteret på venstre siden i 20 % opasitet.

Visittkort_TM-3.0

Brevark

Brevmalen skal ha et rent og enkelt oppsett hvor logo skal stå oppe i høyre hjørne og et et informasjonsfelt i bunn.

Brevark-vol3.0

Konvolutter

Fellesnevner på alle konvoluttmalene er at  logo plasseres i venstre hjørne over vinduet.
Avsenderadresse skal stå på baksiden under symbolet, som vist under.

496004-a7-envelope-mockup-02

Power Point

Forside1
Lysbilde23
Lysbilde18
Bruk1
Lysbilde11
Lysbilde26
Forside2
Lysbilde25
Lysbilde20
Lysbilde17
Lysbilde28
Lysbilde27

Epost signatur

Her vises oppsettet alle ansatte i Telemark Museum skal ha på sin e-post signatur.
Under følger det 2 linker til word-dokumenter med signaturen. Hvis ansatte ikke har installert profilfonten Barlow, kan de laste ned word-dokument med standard fonten Calibri.

epost-signatur

T-skjorter

T-skjortene skal enten være hvite med fullfarge trykk av logo på front og symbol bak, eller mørk plomme farge med negativ logo og symbol.
Logo og symbol kan lastes ned øverst på siden, og fargekodene finnes lengre opp i profilmanualen.